ISSUE: 1 / 1999  ARTICLES
Hans Dsiss, Paul Kenkmann
University of Tartu, Estonia
Young Professionals on Estonian Labor Market at the Initial Stage of the Transformation 
COMMENTS
From:Erki Kurrikoff <nitma@ut.ee>
Date:Tue, 1 Feb 2000 13:43:05 +0200 (EET)
Artikkel annab ülevaate 1992.a kõrgkooli lõpetajate töökarjäärist kahe
aasta jooksul. Kuna 90-ndate algus oli suurte muutuste aeg Eesti
ühiskonnas, on käsitletav teema väga huvitav. Samas võiks jätkata selle
kohordi elutee edasist jälgimist.
 
Erki Kurrikoff 
From:
Date:

 
 

 

article: HTML format / MS Word document in ZIP format

Send comment