maakera.gif (115399 bytes)

Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

yellow.gif (83 bytes)Põhitegijad

yellow.gif (83 bytes)Esindatud uurimisgrupid ja isikud

yellow.gif (83 bytes)Põhidokumendid

yellow.gif (83 bytes)Uurimused arhiivis

yellow.gif (83 bytes)Publikatsioonid

yellow.gif (83 bytes)Maailm

yellow.gif (83 bytes)Tagasiside

yellow.gif (83 bytes) ESTA UUDISTEGRUPID

yellow.gif (83 bytes)Estonian Social Science ONLINE - elektrooniline ajakiri
Tiigi 78 ruum 217/218 
50410 Tartu
EESTI

Telefon: +37 27- 375 931
Faks: +37 27- 375 900
E-post: socarch@psych.ut.ee

Meie asukoht Tartu kaardil

ESTA ametlikuks sünnipäevaks võib pidada 29. märtsi 1996, mil Tartu Ülikooli nõukogu kinnitas ESTA statuudi. Sisuline algus on hoopis varasem, vajadusest koondada sotsiaalteaduslikke andmeid ning neid uuesti kasutatavaks muuta on räägitud aastaid. 1993 a. sügisel kogunes rühm Tartu Ülikooli sotsiolooge, psühholooge, poltolooge ja inimgeograafe, moodustades sotsiaalteaduste andmepanga algatusrühma ning hakkas välja töötama vastavat arendusprojekti. Tartu Ülikooli finantsilisel toetusel alustati Eesti Raadio Arvutuskeskuses talletatud andmete ülekandmisega magnetlintidelt diskettidele. Suvel 1994 esitati andmepanga loomise projekt Avatud Eesti Fondile, täpsemalt Higher Education Support Project'ile (HESP). Toetuse taotlusele vastati positiivselt, aastataks 1994-1996 eraldati grant. Sotsiaalteaduste andmepanga loomist alustati Eesti Raadio Arvutuskeskuses ja Tartu Ülikooli Arvutuskeskuses säilinud andmestike kaitsmisega hävitamise eest, üleviimisega PC formaati ja korrastamisega. Praeguseks on andmepanka üle toodud üle 200 andmefaili aastatest 1975 - 1997. Alustatud on ka andmete korrastamisega.  TERVE ARTIKKEL

Up Arrow.gif (883 bytes)PÕHITEGIJAD

yellow.gif (83 bytes)Peeter Vihalemm
yellow.gif (83 bytes)Rein Murakas 
yellow.gif (83 bytes)Andu Rämmer
yellow.gif (83 bytes)Margus Dsiss 

Up Arrow.gif (883 bytes)ESINDATUD UURIMISGRUPID

yellow.gif (83 bytes)ajakirjandus

yellow.gif (83 bytes)maasotsioloogia

yellow.gif (83 bytes)haridussotsioloogia

yellow.gif (83 bytes)pereuuringud

sugupoolte uurimisrühm

yellow.gif (83 bytes)linnasotsioloogia 

yellow.gif (83 bytes)hälbiva käitumise sotsioloogia

yellow.gif (83 bytes)RASi rahvuspoliitika töögrupp

Up Arrow.gif (883 bytes)PÕHIDOKUMENDID

yellow.gif (83 bytes)statuut

yellow.gif (83 bytes)kasutamisleping

yellow.gif (83 bytes)talletamisleping

yellow.gif (83 bytes)taotluse vorm

Up Arrow.gif (883 bytes)ANDMESTIKUD ARHIIVIS

yellow.gif (83 bytes)Alfabeetilises järjestuses

yellow.gif (83 bytes)Võtmesõnade järgi

Rahvusvahelised uurimused

UUS! Eestis läbiviidud empiirilised sotsiaaluurimused

Up Arrow.gif (883 bytes)PUBLIKATSIOONID

yellow.gif (83 bytes)Sotsiaalteaduslikud publikatsioonid

Mitteelektroonsed materjalid

yellow.gif (83 bytes)Elektroonilised sotsiaalteaduste alased ajakirjad Internetis

Up Arrow.gif (883 bytes)MAAILM

yellow.gif (83 bytes)Valik andmearhiive laiast maailmast

Up Arrow.gif (883 bytes)TAGASISIDE

yellow.gif (83 bytes)e-mail: socarch@psych.ut.ee

yellow.gif (83 bytes)külalisteraamat

Up Arrow.gif (883 bytes)UUDISTEGRUPID

yellow.gif (83 bytes)ESTA-UUDISED

yellow.gif (83 bytes)ESSDA-NEWS

yellow.gif (83 bytes)MUUD

UUDISTEGRUPID

yellow.gif (83 bytes)ARUTELU

©2007 ESTA / ESSDA

koputaja.gif (916 bytes)