Euroopa riikides läbi viidud sotsiaaluuringud

Euroopa institutsioonide poolt on läbi viidud regulaarseid sotsiaaluurimusi. CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) liikmena on ESTA vahendusel on võimalik eesti huvilistel taolistele uurimustele ka ligi pääseda. Täielikud andmestikud koos täiendavate materjalidega (ankeedid, koodiraamatud jms) on ESTA käsutuses olemas selliste uurimuste nagu ISSP ja Eurobarameter kohta.