Eurobarometer'i uurimused

Eurobarometeri avaliku arvamuse uurimusi viiakse Euroopa Komisjoni poolt vähemalt kaks korda aastas läbi kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Alates seitsmekümnendate aastate algusest on nende vahendusel pidevalt jälgitud eurooplaste sotsiaalseid ja poliitilisi hoiakuid.

Kesk - ja Ida-Euroopas viiakse Eurobarometeri uurimusi läbi korra aastas. Kuni 20 maal läbiviidud küsitlustes uuritakse majanduslike ja poliitiliste muutuste kõrval ka hoiakuid Euroopa ja Euroopa Liidu suhtes.

Valimi suurus igal maal koosneb 1000 üle 15 aasta vanast respondendist, keda intervjueeriti nende elukohtades.

Survey (Fieldwork) Main topics
CEEB 1 - ZA-No. 2493
(January-December 1990) 
- Evaluation of the democratic and ecomomic reforms
- Perception of Europe and the European Community 
- Use of national and western media
CEEB 2 - ZA-No. 2251
(September-October 1991) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe) 
- Use of national and western media
CEEB 3 - ZA-No. 2321 
(October-November 1992) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms (including human rights and freedom of the press)
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe)
- Trust in domestic and foreign media (including use of foreign radio broadcasting)
CEEB 4 - ZA-No. 2474
(November-December 1993) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms (including human rights)
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe)
CEEB 5 - ZA-No. 2577
(November 1994) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms (including human rights)
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe)
CEEB 6 - ZA-No. 2802
(November 1995) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms (including human rights)
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe) 
- Knowledge of foreign languages
CEEB 7 - ZA-No. 2924
(November 1996) 
- Evaluation of the economic and democratic reforms (including human rights)
- Perception of Europe and the European Community (and its role in Eastern Europe) 
- Attitudes towards NATO membership 
- Knowledge of foreign languages

Participating Countries and Number of Respondents

- CEEB 1 - - CEEB 2 - - CEEB 3 - - CEEB 4 - - CEEB 5 - - CEEB 6 - - CEEB 7 -
Albania  1000 1049  1054 1034 1005 1013
Macedonia/FYROM  (1) 1097  1000 1000 1000
Slovenia  1063 1000 1086 1178 1114
Bulgaria  1492 989 1312 1198 1045 1098 1035
Romania  1000 1000 1176 1281 1147 1195
Hungary  989 987 1000 972 1018 1004 1002
Czechoslovakia 1490 (2) 1076
Czech Republic 924 817 1062 1091 1021
Slovakia  734 684 995 1173 1066
Poland 1014 1000 999 1004 1004 1004 1004
GDR 837 (3)
Greater Moscow 504
European USSR 1561
European Russia 975 1000 1377
Russian Federation 1000 1178 1065
Armenia 918 1000 1000 1000 1000
Georgia (1) 1038 1000 1059 1006
Moldova 1000
Belarus 1030 1143 1099 1045 1061
Ukraine  1400 1171 1200 1199 1200
Estonia 999 1000 1011 1002 1000 1071
Latvia 999 1000 992 1000 1094 1017
Lithuania 1000 1000 1020 1008 1003 1012
Kazachstan 1000 1000 1002
Croatia 1000 988
Yugoslavia (Serbia/Montenegro) 993

(1) no data available

(2) second survey carried out in January 1990 (n=1478)

(3) including additional survey in former GDR territory in May 1991 (n=1085)

Eurobarometeril põhinevaid tabeleid.