TTÜ Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi haldusjuhtimise valdkonnas kaitstud kraadieelõppe- ja bakalaureusetööd

Jrk. Üliõpilane Juhendaja  Teema
    1997  
1 Andres Kuningas ** Alari Purju, professor Euroopa Liit ja Eesti integratsiooni tagamaad ja reaalsus
2 Silja Kimmel ** Rein Lumiste, professor Hariduse ja kutseõppe osa Eesti riikliku innovatsioonipoliitika väljaarendamisel
3 Jaanus Raidal ** Toomas Katusin Haldusreform Eestis aastael 1992-1993
4 Siim Valner ** Alari Purju, professor Eesti Vabariigi riiklikud välislaenud
5 Kitty Kubo ** Rein Lumiste, professor Ettevõtlust toetavad riiklikud fondid ja nende ümberkujundamine sihtasutusteks
6 Ahto Eesmäe ** Matti Raudjärv, professor Maareformi poliitika Tallinnas
    1998  
1 *Agu Uudelepp ** Ilmo Saulepp, dotsent Mittetulunduslike organisatsioonide osa demokraatia kujundamisel Eestis
2 Kaire Uusen ** Marje Pavelson, professor Palgataseme erinevused ja regulatsioonimehhanism Eestis
3 Piret Valler ** Marie-L. Buisson, professor In the European Union and Estonia in the case of EU accession
4 Tiia Viisalu ** Sulev Mäeltsemees, professor Tallinn globaliseeruvas ühiskonnas
5 Sven Muinast ** Ilmo Saulepp, dotsent Eesti ja Soome kaitsepoliitika võrdlev analüüs
6 Raul Kinks ** Sulev Mäeltsemees, professor Regionaalpoliitika Euroopa Liidus ja selle rakendamisest Eestis
7 Peeter Oja ** Hardo Aasmäe, Ph.D Sotsiaalsete gruppide ja institutsioonide mõju maareformi läbiviimisele aastatel 1991-1997
8 Tiina Tarkus ** Mare Teichmann, professor Rahvusvaheliste läbirääkimiste korraldamine avalikus sektoris: probleemid, mõjurid, soovitused
9 Rainer Must ** Gabriel Hazak, dotsent Korruptsioon ja sellelähedased ilmingud
10 Madis Sassiad ** Jaanus Kiili, dotsent Metsade järelevalve Eestis
    1999  
1 Jaanus Rajamets ** Paul Tammert, MEc Kohalik omavalitsus - tema tulude ja kulude süsteem
2 *Andrus Ääremaa Väino Rajangu, professor Eesti kõrghariduse süsteemi võrdlus teiste riikide kõrghariduse süsteemiga valdkonniti
3 Estel Aare ** Ülo Vooglaid, professor Rahvussuhted ja sallivus Eesti ühiskonnas
4 *Karin Karpa Jaan Tedder, MPA Valitsusadministratsiooni sisekontrolli mudel - ministeeriumi tasand
5 *Tuuli Sokmann Sulev Mäeltsemees, professor Riigiabi järelevalve Euroopa Liidus ja selle rakendamisest Eesti Vabariigis
6 Artur Aganits ** Gabriel Hazak, dotsent Rahvusvaheline pagulaspoliitika ja Eesti
7 Illar Tõnisson ** Sulev Mäeltsemees, professor Kohaliku omavalitsuse õiguslikud alused mõningates Euroopa riikides
8 Indrek Eensaar ** Sulev Mäeltsemees, professor Maakondliku juhtimine ja selle täiustamise suunad
9 *Natalja Barkova Sulev Mäeltsemees, professor Kodanikukaitse Eesti Vabariigis
10 Maarja Õunpuu Marje Pavelson, professor Lastekaitsetöö probleemid ja arengusuunad
11 Liina Jakobson Katrin Paadam, dotsent Elukeskkonna sotsiofüüsiline allakäik ja linnauuendus
12 Kätlin Kõverik ** Väino Rajangu, professor Mitte - eestlaste integratsioon läbi hariduse
13 Mikk Lõhmus ** Sulev Mäeltsemees, professor Kohalik omavalitsus Nõmmel ja selle arengusuunad
14 *Marina Kesselmann Ants Kukrus, professor Üldtuntud kaubamärkide õiguskaitse
15 *Alla Durovitš Sulev Mäeltsemees, professor Kohalik eelarve formureerimine ja kohalike maksude süsteem Eestis
16 Kristo Klesment Sulev Mäeltsemees, professor Kommunikatsioon linnakodaniku ja linnavalitsuse vahel Tallinna Linnavalitsuse näitel
17 Kalle Kuhi ** Ilmo Saulepp, dotsent Kaitseministeeriumi struktuur ja funktsioonide analüüs
18 Kaia-Kaire Hunt Mare Teichmann, professor Organisatsiooni ja avalikkussuhete juhtimine Harju Maavalitsuse ja ASSA Abloy grupi näite põhjal
19 Anne Laos ** Ilmo Saulepp, dotsent Parlament ja avalikud suhted
20 Tiit Roosik ** Mari Pedak, Siseministeeriumi asekantsler Valla (linna) vara valdamine, kasutamine ja käsutamine--õiguslikud alused ja majanduslikud probleemid
21 Andrus Ümarik ** Sulev Mäeltsemees, professor Huvigrupid ning korporatiivsus Saksamaa Liitvabariigis ja Eestis
22 Juri Kren ** Sulev Mäeltsemees, professor Regionaalpoliitilised meetmed ja kohaliku omavalitsuse võimalused erainvesteeringute kaasamisel Ida Virumaale
23 *Elen Ohov  Katrin Paadam, dotsent Eluasemepoliitilised strateegiad Tallinnas (Lasnamäe linnaosa näitel)
24 *Miia Raig  Urve Venesaar, Ph.D Riiklike programmide juhtimine terviseprogrammide näitel
    2000  
1 Liina Rändvee Paul Tammert, MEc Tervishoiusektori finantseerimine - kogemused, võimalused ja valikud
2 Aavo Kärmas ** Sulev Mäeltsemees, professor Kohalik omavalitsus ja ettevõtlus (Viljandi linna näitel)
3 Patrick Rang Leo Näpinen, dotsent Iseorganiseerumise ideed filosoofias ja teaduses
4 Annely Oone ** Juhan Sillaste, Ph.D Avalikkuse teadlikkus ja teadlikustamine Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused
5 Liina Vinnal Väino Rajangu, professor Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomine Eesti haridussüsteemis üld- ja kutsehariduse osas
6 Jaanika Luht  Signe Krönström-Hanschmidt, professor Integratsioon läbi hariduse Harjumaa näitel
7 Alice Lugna Sulev Mäeltsemees, professor Euroopa Liidu töötajate vaba liikumise põhimõte ja selle rakendamine Eestis
8 Margit Jaaska Ülo Tartu, dotsent Tarbijakaitseameti võimalused turu efektiivse toimimise tagamisel
9 Anneli Piil Gabriel Hazak, dotsent Narkomaania vastase võitluse sotsiaalsed õiguslikud aspektid
10 Kendra Kairi Toomes Leo Aadel, MPA Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi ühendamise võimalikkusest Eestis
11 Ingrid Kull Väino Rajangu, professor Eesti hariduspoliitika tulevikusuundumused Euroopa Liiduga liitumise perspektiivis
12 Kristina Hallik Mare Teichmann, professor Suhtekorralduse arendamise võimalused Harju Maavalituses
13 Kristiina Rääk Sulev Mäeltsemees, professor Sotsiaalhoolekanne kohalikus omavalitsuses (Tallinna näitel)
14 Merike Sirendi  Väino Rajangu, professor Akadeemilise ja rakendusliku kõrghariduse arenguperspektiivid Eestis
15 Kristina Paris ** Aalo Kukk Riiklike registrite kasutamine Maksuametis
16 Raul Juhanson  Sulev Mäeltsemees, professor Avaliku teenuse kvaliteet
17 Rivo Rosin ** Sulev Mäeltsemees, professor Hariduse kvaliteedi tagamine Eesti Vabariigis
18 Andra Peel  Sulev Mäeltsemees, professor Kohaliku omavalitsuse teenistus Eesti valdades
    2001  
1 Kristiina Herem  Arno Almann, professor Kohaliku omavalitsuse eelarveline korraldus
2 *Dag Ainsoo Sulev Mäeltsemees, professor Eesti eelarveprotsessi vastavus tulemuspõhilisele eelarvele
3 Aleksandr Gubar Sulev Mäeltsemees, professor Eesti avaliku halduse efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs kavandatava haldusreformi osana
4 *Rando Rannus Ülo Kaevats, professor Ülikooli organisatsioon ja juhtimine muutuvas keskkonnas: Liikumine ettevõtliku ülikooli suunas
5 Svetlana Volkova  Ilmo Saulepp, dotsent Koolituseks eraldatud rahaliste vahendite analüüs riigiasutustes
6 Maris Osa  Väino Rajangu, professor Kutseõppeasutuste võrgu ümberkujundamine Narva linnas
7 *Kalmer Kollom Ülo Kaevats, professor Sündimust mõjutava poliitika rakendamise võimalused Eestis
8 *Priit Kivinurm  Ülo Kaevats, professor Eesti riigi haldussuutlikkuse läte
9 *Ebe Kurik  Ülo Kaevats, professor Avalikud konkursid avalikus teenistuses
10 *Meriliis Mettus  Sulev Mäeltsemees, professor Üldhariduskool regiooni arendajana
11 Triin Valge Agu Uudelepp, MA Parlamentaarse kontrolli vahendite kasutamine Riigikogu IX koosseisus
12 Kadri Vallimäe  Sulev Mäeltsemees, professor Eesti Vabariigi eluasemepoliitika ja selle rakendamine Tallinna linnas
13 Ailen Vesmmann  Sulev Mäeltsemees, professor Eluaseme poliitilised strateegiad elukeskkonna parendamiseks (Lasnamäe linnaosa näitel)
14 Tiina Hansson  Sulev Mäeltsemees, professor Elanike osalemine kohaliku omavalitsuse teostamisel
15 *Marju Hendre  Jaanus Kiili, dotsent Eesti keskkonnapoliitika harmoneerimine Euroopa Liidu nõuetega: korraldus ja probleemid
16 *Riivo Pilvik  Leo Aadel, MPA Infotehnoloogia juhtimise probleemid ja lahendused avalikus halduses
17 *Kertti Päeva  Väino Rajangu, professor Hariduse kujundamine lähtudes tööturu arengusuundadest
18 Rainer Rannala  Sulev Mäeltsemees, professor Tallinna linna kohaliku omavalitsuse taasloomisest ja arengust
19 *Külliki Tafel  Ülo Kaevats, professor Eesti märk. Filosoofiast teostuseni
20 Kairit Varatu  Sulev Mäeltsemees, professor Haldusreform kohaliku omavalitsuse tasandil Pärnumaa ja Sindi linna näitel
21 Marika Vau  Gabriel Hazak, dotsent Inimväärikuse õiguslik kaitse
22 *Janne Mägi  Ülo Kaevats, professor Korruptsioon ja selle vastu võitlevad institutsioonid Eestis
23 *Mari-Ann Lõõnik  Sulev Mäeltsemees, professor Regionaalne areng Eestis ja selle edendamine
24 Andres Kall  Leo Aadel, MPA Digitaalallkiri ja selle rakendamine Eesti avalikus halduses
25 Lauri Tammel  Leo Aadel, MPA Projekti "Noorpere kodu" majanduslikud aspektid ja nende reaalne rakendumine
26 Katre Järve Ülo Kaevats, professor AIDS-i ennetustegevuse suhtekorraldus Eestis
27 Ain Sari ** Väino Rajangu, professor Riiklike sh. Haridusministeeriumi investeeringute süsteemi täiustamine
28 Tiina Seeman Sulev Mäeltsemees, professor Haldusterritoriaalse reformi suundi Harjumaal (Keila linna ja Keila valla näitel)
29 *Kristina Tšumakov Jaanus Kiili, dotsent Eesti riigiametnike koolitus lähtuvalt õpiühiskonna strateegiast
30 Liina Linnas Sulev Mäeltsemees, professor Avalikkuse osalemine kohaliku omavalitsuse teostamisel
31 Kristina Mänd Väino Rajangu, professor Interneti rakendus avalike suhete korraldamisel avalikus sektoris (Maavalitsuse näitel)
32 Marian Maasalu Liina Randmann, MA Teadlik tarbija
    2002  
1 Margit Leesmaa ** Jaanus Kiili, dotsent Vähese haldussuutlikkuse põhjuseid Eesti Vabariigis
2 Kristina Kukk Liina Randmann, MA Täiskasvanud laste kohustus, kui sotsiaalne garantii, ülal pidada vanemaid
3 Jaana Peterson Väino Rajangu, professor Eesti kutsekvalifikatsioonisüsteemi mõju tööturule: kinnisvarahindajate ja -maaklerite näide
4 Kadri Ratt Paul Tammert, MEc Maksusüsteemi reformimine taasiseseisvunud Eesti Vabariigis
5 *Kristi Värk Kairi Kübarsepp, MPA Õigusalane koostöö Euroopa Liidus ja kavandatavad Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi funktsioonid selles osalemiseks
6 Remo Holsmer Ülo Kaevats, professor Avaliku ja erasektori koostöö võimalused. Tartu Justiitshoone ehitamise ja Tallinna infastruktuuri objekti näitel
7 Anneli Laansoo Gabriel Hazak, dotsent Eesti-Vene suhted: õiguslikud ja poliitilised aspektid
8 Maria Saare Liina Rändvee, BA Euroopa Sotsiaalfond kui tööturupoliitika vahend Euroopa Liidus ning selle võimalik rakendamine Eestis
9 Karin Mikk Sulev Mäeltsemees, professor Kohalike omavalitsuste teenuste üleandmine era- või kolmandale sektorile
10 Margit Grünvald Ülo Kaevats, professor Presidendi pädevused parlamentaarses vabariigis
11 Kristi Talving Liina Randmann, MA Väärtuspõhine tööga rahulolu (Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuameti näitel)
12 *Age Kull Väino Rajangu, professor Eesti kõrhariduse kvaliteedikindlustamise tuntus ja sellega rahulolu
13 Kristina Tünni Liina Rändvee, BA Eesti ja Euroopa Liidu eluasemevaldkondade konvergentsi kriitiline analüüs
14 Ly Meldrof Jaanus Kiili, dotsent Regionaalne areng Hiiumaal aastatel 1991-2001
15 Jekaterina Vilpo Ilmo Saulepp, dotsent Tööturupoliitika aktiivsete meetmete rakendamine Ida-Virumaal tööhõiveprobleemide lahendamisel
16 Julia Tjurina Sulev Mäeltsemees, professor Eesti regionaalpoliitika ja EAS Regionaalarengu Agentuuri koht selle teostamisel
17 Marko Jäetma Ilmo Saulepp, dotsent Dokumentide turvalisusklassifitseeerimine ja selle rakendamine tollis
18 Karin Ruut Liina Randmann, MA Demograafiliste tegurite osa maakonna srendamisel Ida-Virumaa näitel
19 Karine Lust Sulev Mäeltsemees, professor KOV teostamine Puurmanni vallas
20 Oksana Bogdanova Kristel Oitma, MPA Otsese ja osalusdemokraatia omavahelise tasakaalu indikaatorid kohaliku omavalitsuse tasandil
21 Kaide Kaljuste Sulev Mäeltsemees, professor Strateegilise planeerimise rakendamine Eesti ministeeriumides
22 Jaana Tõnisson Liina Randmaa, MA Kompetentsijuhtimise põhimõtted ja rakendatavus avaliku sektori organisatsioonis (Riigikontrolli näitel)
23 Irina Šubina Mai Luuk, dotsent Riigi roll puuetega inimeste probleemide lahendamisel
24 Kriste Esko Liina Randmann, MA Mitte-eestlaste integratsioon Eesti ühiskonda
25 Toomas Henk Ülo Kaevats, professor Haldusterritoriaalne reform Viljandi maakonnas
26 Marit Valge Agu Uudelepp, MA Poliitiline kommunikatsioon erakonne Mõõdukad ja Rahvaerakonna 1999. aasta Riigikogu valimiskampaania näitel

* cum laude lõpetanud
** kraadieelõppe lõputööd

Last Updated on 03.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee