TPÜ sotsioloogia osakonnas kaitstud magistritööd

Jrk. Nimi Teema Juhendaja Aasta
1 Leeni Hansson Sotsiaalsete võrgustike rollist lastega linnaperede toimetuleku kindlustamisel Anu Narusk 1998
2 Tiina Jääger Vabaharidus Eestis: õpihimulisest kodanikust sotsiaalse dialoogini Aili Aarelaid 2002
3 Virve-Ines Laidmäe Muutused eestimaalaste tervisehinnangutes ja –käitumises 1990ndatel aastatel Eha Rüütel 2001
4 Risto Pullat Organiseeritud kuritegevus taasiseseisvunud Eestis Anna Markina 2002
5 Erle Rikmann Kodanikuosalus Eestis: ressursid ja takistused Mikko Lagerspetz 2001
6 Evelin Silla Haridusuuendus rahvusvahelise kogemuse kontekstis Eesti praktika näitel Ene-Silvia Sarv 2002

Last Updated on 16.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee