TPÜ sotsioloogia osakonnas kaitstud bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Katri Abel Säästev elulaad linnakeskkonnas Jüri Uljas
2 Tõnis Saarts Etnilise stratifikatsiooni ja segregatsiooniseostest Eesti tööturu näitel Ellu Saar
3 Liisa Talving Mustamäe koolide 8.klasside õpilaste hälbivat käitumist mõjutavad tegurid Jüri Kruusvall
4 Siiri Äkke Neoliberaalse riskiühiskonnaga kaasnevate ohtude ja riskide kajastamine Eesti ajakirjanduses (põhistatud teooria meediaanalüüsis) Jüri Uljas

Last Updated on 12.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee