Magistritööd ajakirjanduse erialal 2003
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Merit Karise Reklaam kui sotsiokultuuriline kommunikatsioon Maarja Lõhmus
2 Valeri Nuust Tasuta lehe kontseptsioon ja ärimudel. Tasuta lehe ärimudeli toimimine Eestis Halliki Harro-Loit 
3 Kristina Reinsalu Integreeritud kommunikatsioon maavalitsustes Marju Lauristin
4 Guennadi  Salmianov  Mari ajakirjanduse professionaliseerumine XXI sajandi lävel (vene keeles) Epp Lauk
5 Heli  Suvi Kriitilised juhtumid kohaliku omavalitsuse kommunikatsioonis Paide Linnavalitsuse näitel Kaja Tampere
6 Vaiko Tigane Tartu Ülikooli Kirjastuse brändistrateegia Margit Keller
7 Külli-Riin Tigasson Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992-2002 Marju Lauristin
8 Liina Vahemets Eesti, Läti ja Soome ajakirjandusüliõpilaste ettekujutus ajakirjaniku elukutsest Epp Lauk
Last Updated on 23.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee