Bakalaureusetööd ajakirjanduse erialal 2003
Avatud Ülikool
Jrk. Nimi Teema Juhendaja
1 Olga Chernysheva Vene ajakirjanikud Nõukogude Eesti ajakirjandussüsteemis Anu Pallas
2 Airi Ilisson Ajakirja Eesti Naine lugejaskonna ootused ajakirjale 1987-2002 Barbi Pilvre
3 Marii Karell Toimetamine Eesti päevalehtedes Halliki Harro-Loit
4 Mati Kark Kaamera heli- ja pildirea analüüs Aune Unt
5 Liis Kängsepp Uusrikkuse müüdi konstrueerimine Eesti seltskonnaajakirjanduses 1996-2002 nelja tegelase näitel Barbi Pilvre
6 Anu Mõistlik Nõukogude naiseideaal Eesti ajakirjanduses 1950. aastatel ja 1970. aastate teisel poolel Epp Lauk, Halliki Harro-Loit
7 Arp Müller-Mölder Tegelikkuse (re)konstrueerimine ajalehe uudiskülgedel Epp Lauk
8 Jaanus Olmaru Eesti kooliõpilaste meediakasutus Epp Lauk
9 Rannar Raba Sotsiaalsete gruppide esindatus allikatena maakonnalehtede Sakala ja Pärnu Postimees kohalikes uudistes aastatel 1995 ja 2000 Epp Lauk
10 Kristiina Randmaa Naistemaailma"muutumine ajakirjas "Eesti Naine"aastatel 1989 ja 2000 Barbi Pilvre, Veronika Kalmus
11 Erle Rudi Eesti Raadio organisatsiooniline areng ja kaadripoliitika 1950. aastatel Epp Lauk
12 Marit Ruuda Naiste ja meeste esinemine ETV omasaadetes aastatel 2002 ja 2003 Barbi Pilvre
13 Mari Sarv Äripäeva" ja teiste majandusväljaannete lugejad Peeter Vihalemm
14 Matis Song Spordikangelase kujutise konstrueerimine Eesti trükiajakirjanduses. 4 Eesti spordikangelast aastast 1989 ja aastast 2000 Barbi Pilvre
15 Maria Ulfsak Naised ja mehed Eesti teleekraanil 2002 Barbi Pilvre
16 Kristi Vahemaa Muutuv Virumaa Teataja ja lugeja ootused oma lehele Epp Lauk
Last Updated on 17.07.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee