Laste astronoomia-alased teadmised ja nende muutumine õpetamise käigus

 

Lastele loodusteaduste-alaseid teadmisi käsitlevad teooriad on vastakatel seisukohtadel selles, kas lapsi tuleks õpetama hakata võimalikult vara, mil laste ettekujutusi on kerge muuta või pigem hiljem kui nad suudavad ka keerulistest mõistetest aru saada ning kas laste teadmised on kooskõlalised või pigem fragmentaarsed. Magistritöö eesmärgiks oligi mikrogeneetilist meetodit kasutades uurida laste teadmiste muutumist astronoomia tundides, selgitamaks millises vanuses peaks õpetamist alustama, millised teemad on kõige raskemad ja kas laste teadmised on kooskõlalised.

Uurimuses osales 77 5-6 aastast lasteaia last ja 41 esimese klassi õpilast. Enne õpetamist hinnati laste vaimseid võimeid ja astronoomia-alaseid teadmisi. Seejärel õpetati pooltele lastest 8 tunni jooksul elementaarseid astronoomia-alaseid teadmisi, keskendudes kolmele valdkonnale, mis on varasemate uuringute põhjal olulised teema mõistmiseks: Maa kuju, gravitatsiooni olemus ja üles-alla suuna suhtelisus Maal. Uuriti seda, kuidas teadmised muutusid õpetuse ajal ja ka õpetusejärgset taset.

Tulemused viitasid sellele, et laste vanus, võimekus ja eelteadmised mõjutasid õppimist, laste teadmised ei ole kooskõlalised,  õpetamine võib põhjustada väärarusaamu ning kõige raskem on lastel mõista gravitatsiooni olemust ja üles-alla suuna suhtelisust.