TÜ Sotsiaalteaduskonna sotsiaalpoliitika õppetooli 2003 aasta magistritööd
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Kersti Kask Kvaliteedi tagamine kriminaalhoolduses: ametnike seisukohast vaadatuna. Riina Kiik
2 Vahur Keldrima Eakate hooldusvajaduse hindamine Tallinnas. Riina Kiik
3 Kai Kotka Üksikemade heaolu Eestis Pärnumaa näitel AvoTrumm
4 Helen Peeker Toimetulekutoetuse "riigistamine" Tallinnas. Projekt-uurimus "Tallinna toimetulekutoetuse saajate ja taotlejate ringi analüüs". Avo Trumm
5 Kai Räisa Eesti sotsiaaltöö terminoloogia erialahariduse kontekstis Riina Kiik
6 Vaike Salveste Sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingute tegevuse, ressursside ja rolli analüüs aastatel 1999 - 2000 teostatud uuringute põhjal. Marju Selg
7 Karmel Saveljev Suitsiidisurma lein ja suitsiidiohvri lähedaste grupitöö mudel sotsiaaltöös Airi Värnik
8 Uku Torjus Meeste sotsiaalse heitumise teed Raplamaa näitel Dagmar Kutsar
9 Merle Varik Klientide rahulolu elukorraldusega Tartu maakonna nelja üldhooldekodu näitel Riina Kiik, E.Merisalu
Last Updated on 27.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee