TÜ Sotsiaalteaduskonna semiootika 2003 aasta magistritööd
Autor Teema Juhendaja
Kerttu-Kaisa Kiviselg Identiteetide konstrueerimine massimeedias ("Tähekese" ja "Stiina" näitel) Peeter Torop
Andres Kõnno Massidele vahendatud kommunikatsiooni semiootika: pealiini mitmekesisuse mõõdetavus Peeter Torop
Kati Lindström Eesti haiku modelleerivas lähenemises: meetrika, kommunikatsioon, kujundid ja maastik Mihhail Lotman
Kadri Tüür Eesti looduskirjandus: määratlus ja klassifikatsioonid Peeter Torop Kalevi Kull
Ester Võsu  Ooper teatripärase multimediaalse nähtusena: lavastajamaailmad 2002 aasta ooperilavastustes Peeter Torop
Last Updated on 24.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee