TÜ Sotsiaalteaduskonna semiootika 2003 aasta doktoritööd
Autor Teema Juhendaja
Jan Levtšenko История ификция в текстах В.Шкловского и Б.Эйхенбаума 1920-х гг ["Ajalugu ja fiktsioon V.Šklovski ja B.Eichenbaumi 1920. aastate tekstides"] Peeter Torop
Last Updated on 23.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee