Avalikkussuhete eriala lõpetajad Avatud Ülikoolis 2003
Jrk. Nimi Teema Juhendaja
1 Kaja Arulepp Balti Kaitsekolledzhi imago õppejõudude ja kursuslaste seas A. Past
2 Ander Eigo Edgar Savisaare kui isiku iseloomustamine ajalehtedes aastatel 1995-2003 Aune Past
3 Monika Kopti Töötajate rahulolu muutuste olukorras: Iru Elektrijaam 2002-2003 Maaja Vadi ja Peeter Vihalemm
4 Romek Kosenkranius Suhtekorraldus juhtimisfunktsioonina Pärnu Linnavalitsuse näite põhjal Kaja Tampere
5 Aet Kukk Kutsehariduse käsitlus Postimehes ja Äripäevas 1996, 2002 ja 2003 Peeter Vihalemm
6 Aile Lehtse Ettevõtte sotsiaalse vastutuse elementide määratlemine ja interpreteerimine Tartu suuremate tootmisettevõtete näitel Triin Vihalemm
7 Eda Manukjan Erakonnastumise mõju kohalike valimiste meediakampaaniale: 1999 ja 2000 aastate kohalike valimiste kampaaniate võrdlev analüüs Marju Lauristin
8 Eha Paas Eesti külade ja väikelinnade liikumise Kodukant suhtekorralduse strateegia Margit Keller
9 Beata Perens Psüühilises kriisis isiku usaldusväärsus ajakirjandusliku allikana Halliki Harro-Loit
10 Helina Rahuoja Eesti pilt reisikorraldajate, messikülastajate ja diplomaatide silmis 1999-2003 Peeter Vihalemm
11 Leili Tuul Väiksema sissetulekuga elanike teabevajadused ja nende rahuldamise võimalused Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm
Last Updated on 17.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee