Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas kaitstud tööd 2003
Avatud Ülikool
Jrk. Nimi Teema Juhendaja
1 Kadri Allikmäe Usaldus kui organisatsiooni tegevuskapital Eesti Kultuurkapitali näitel Marju Lauristin
2 Seren Eilmann Euroopa Liidu imago Eesti Ekspressi ja Maalehe lugejate silmis Aune Past/Veronika Kalmus
3 Helen Ennok Avalik-õigusliku televisiooni turunduskommunikatsioon Saksa ZDF-i näitel Marju Lauristin
4 Kristi Hermann Võrdlev case-study analüüs kriisikommunikatsioonist Eesti äriettevõtetes: Enimexi lennuõnnetuste ja Neivelti juhtumi põhjal Kaja Tampere
5 Irma Kaljulaid Eestlaste ja leedulaste stereotüüpsed ettekujutused iseendast ja üksteisest Peeter Vihalemm
6 Vallo Kalvik Pensionikindlustuse representatsioon Eesti pankade telereklaamides Maarja Lõhmus/Margit Keller
7 Urmas Krull Politsei avalikkussuhted aastail 2001-2002: analüüs EestiPäevalehe ja Postimehe meediatekstide põhjal Kaja Tampere
8 Ave Mellik Kultuurilised identiteedid ühinevas Euroopas.Vahetusüliõpilaste juhtumiuuring Triin Vihalemm
9 Jaanus Pauts Ühendus vabariigi eest - Res Publica kommunikatsioon valimiste eel. 2002.aasta kohalike omavalitsuste valimiste näitel Marju Lauristin
10 Kristel Peterson Brändi identiteet ja selle mõistmine organisatsiooni siseselt Tele2 näitel Margit Keller
11 Maarja Pild Muutuste kommunikatsioon Tartu Ülikooli näitel Kaja Tampere
12 Liina Pissarev Tartu politsei sisemine ja avalik imago Aune Past
13 Alar Rikberg Sponsorluskommunikatsioon Eesti spordis spordialaliidu näitel Aune Past
14 Elina Rääsk Ettevõtte sotsiaalse vastutuse seos ettevõtte suhtestumisega keskkonda Aune Past
15 Elis Rüütli Brand Estonia vastuvõtt ekspertgruppide seas Margit Keller
16 Katri Saar Organisatsioonisisese kommunikatsiooni süsteemne planeerimine Peeter Vihalemm
17 Jürg Samel Keskkonnasäästlikkuse idee vastuvõtt Eesti ettevõtluses Rohelise Energia näitel Triin Vihalemm
18 Rica Semjonova Sterotüüpsed hoiakud  arvutite ja interneti suhtes infokihistumise kontekstis Pille Runnel/Pille Vengefeldt
19 Andres Siem Mood Eesti ühiskonnas: ekspertide diskursused Margit Keller
20 Irina Titova AS Narva elektrijaamade töötajate suhtumine aastail 1998-2002 tehtud muudatustesse Peeter Vihalemm
21 Mariliis Vahe Hansapanga väärtuste kommunikatsioon Triin Vihalemm
22 Katrin Vides Eesti avatud noortekeskuste kommunikatsioonistrateegia (Eesti Avatud Noortekeskuse näitel) Kaja Tampere
23 Urmas Väljaots Moebrändi olemus ja loomine: Montoni sünd Margit Keller
Last Updated on 17.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee