Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna magistritööd politoloogia osakonnas 2003
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Anne Härmaste The European Union’s Federal Development: Increasing Challenges on the Accession Negotiations Kaido Jaanson
2 Reesi Lepa Osalusdemokraatia põhimõtete rakendamine väikeriigi otsuste tegemise protsessis ja õigusloomes. Eesti näide. Vello Pettai
3 Theodore James Nunamaker Asymmetry in Alliances: It’s Effects on Burden-Sharing, Defense Optimality, Alliance Expansion, and Strategy and Force Structure in Changing Alliances. Kaido Jaanson
Last Updated on 23.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee