Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna bakalaureusetööd politoloogia osakonnas 2003
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Marko Gorban Ekskommunistlike parteide identiteedi muutumine: Ungari Sotsialistlik Partei, Böömi- ja Määrimaa Kommunistlik Partei, Bulgaaria Sotsialistlik Partei Evald Mikkel
2 Veikko Kala Poliitiline sotsialiseerumine ning vastupanu avalikule diskursusele - Tallinnfilmi multifilmid 1957-1987 Eiki Berg
3 Evelyn Kaldoja Rahvuslike erakondade ideoloogiline orienteerumine üleminekusüsteemi arenedes. Isamaaliidu ja Mõõdukate ning nende eelkäijate areng Riigikogu 1992. aasta valimistest 2003. aasta valimisteni Rein Toomla
4 Kats Kivistik Taasiseseisvunud Eesti ühiskonna elukorralduslike vormide valguses Vello Pettai
5 Liina Krivonogova Vene - Hiina suhete kujunemine XVII-XX sajanditel: mikro-makro siirdelähenemine Kaido Jaanson
6 Kristi Laul Islam ja demokraatia Egiptuse ja Türgi näitel Alar Kilp
7 Kristel Lõuk Rahvusvaheline poliitiline kommunikatsioon: Balti riikide demokratiseerumine Skandinaavia ajakirjanduse käsitluses aastatel 1988-1991 Jüri Ruus
8 Kärt Mell Uus-regioonide koostöö Euroopa Liidus: Põhjadimensioon ja Lõunadimensioon Eiki Berg
9 Thomas Mell Pealinnadest, nende imelisest "anatoomiast" ja liikumisest: võrdlev poliitgeograafiline analüüs Eiki Berg
10 Andrus Männik Partei kasum ministrikohtade jaotuse näol Allan Sikk/Rein Taagepera
11 Reet Müür Parteide riikliku otsefinantseerimissüsteemi mõjud parteide erinevate sissetulekuallikate osakaalule, parteiorganisatsioonile ning parteisüsteemile. Eesti parteide finantseerimissüsteemi näitel Vello Pettai/Allan Sikk
12 Marko Ringo Füüsilisest väiksusest suuremaks käitumine: väikeriigid Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (PESC) kontekstis Eiki Berg
13 Elina Seppet Institutsionaalsed tegurid etniliste vähemuste ja naiste esindatuse mõjutajatena Ida- ja Kesk-Euroopa parlamentides Allan Sikk
14 Siim Tiidemann Pragmatismi ja ideoloogia vastasseis: Erakondade kohandumine muutuvate diskursustega Eesti Vabariigis 1995-2002: Isamaaliidu näide Rein Ruutsoo
15 Reelika Väljaru Demokraatia arengufaasid: üleminek ja konsolideerumine. Eesti näide Jüri Ruus
Last Updated on 08.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee