Psühholoogiaosakonna rakendusmagistrprojektid 2003 aastal
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Kirsti Akkermann Söömis- ja ärevushäirega patsientide isiksuseomadused enese ja lähedase antud hinnangute põhjal Kenn Konstabel Maie Kreegipuu
2 Mare Aru Algklassiõpilaste  kognitiivsete võimete testimine, võimete ja kooliedukuse vahelised seosed (longituuduuringu tulemuste põhjal) Eve Kikas Aaro Toomela
3 Kersti Jakobi Eestikeelse sotsiaalfoobia küsimustiku kasutamisvõimalused ja sotsiaalse ärevuse ilmingud normis ja patoloogias Maie Kreegipuu Anu Aluoja
4 Karin Korv Algklassiõpilaste arvutamisoskused ja -vead ning nende seosed teksti mõistmise ja kognitiivsete võimetega Eve Kikas
5 Ene Raudla Mõistete äratundmise testi katsetamine ja selle kasutamine tähelepanu-aktiivsushäirega laste hindamisel Eve Kikas Mairi Männamaa
6 Margret Sisask Negatiivse hinnangu hirmu skaala adapteerimine Anu Aluoja
7 Mari Zobel-Roosiväli Stress ja sellega toimetulek politseis Talvi Kallasmaa
Last Updated on 19.12.2003
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee