Negatiivse hinnangu hirmu skaala adapteerimine

 

Sotsiaalsel ärevusel on kognitiivsed, afektiivsed, füsioloogilised ja käitumuslikud komponendid. Hirmu negatiivsete hinnangute ees peetakse suhtlemisel ja esinemisel tekkiva ärevuse keskseks tunnuseks. Ärevust tekib kuna esineb tugev soov saada teistelt positiivseid hinnanguid ja samaaegselt ollakse veendunud, et tõenäolisemad on negatiivsed hinnangud. Negatiivse hinnangu hirmu skaala (FNE) võimaldab mõõta negatiivsete hinnangute kartuse tugevust. Skaala lõid Watson ja Friend (1969) ja see on esimene kindlale põhikonstruktile toetuv sotsiaalse ärevuse hindamise vahend. Mujal maailmas kasutatakse FNE-d laialdaselt uurimustes ja ravi tulemuste hindamisel. FNE võimaldab jälgida muutust sotsiaalse ärevuse keskses elemendis ja ennustab seega hästi pikaajalisi seisundi muutusi. Käesoleva töö raames tõlgiti FNE eesti keelde. Eestikeelse FNE (FNE-E) psühhomeetrilisi omadusi uuriti sotsiaalfoobia ning teiste ärevus- ja meeleoluhäiretega patsientide ja ilma psühhiaatriliste probleemideta isikute valimites. FNE – E psühhomeetrilised omadused on head, skaala eristab kõrge ja madala sotsiaalse ärevusega isikuid. FNE - E ei ole mõeldud diagnostiliseks vahendiks, kuid sobib kasutamiseks sotsiaalse ärevuse uurimisel ning ravi tulemuste hindamisel. Edaspidiseks kasutamiseks on soovitav FNE - E-d lühendada.