Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna 2003 aasta bakalaureusetööd
 
 

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond (SOZU)

Avaliku halduse osakond  (SOAH)

Politoloogia osakond(SOPL)

Psühholoogia osakond(SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond (SOSS)