Söömis- ja ärevushäirega patsientide isiksuseomadused enese ja lähedase antud hinnangute põhjal

 

Käesolev uurimus vaatleb kas ja kuivõrd on söömis- ja ärevushäirega patsiendid enese ja lähedaste antud hinnangute põhjal teineteisest ja kontrollgrupist eristatavad.  Söömis- ja ärevushäirega patsientide enese antud hinnangute põhjal said söömishäirega patsiendid kõrgemad skoorid ekstravertsuse, avatuse ja erineva impulsiivse käitumisega seotud skaaladel, ning madalamad skoorid meelekindluse skaalal. Võrdluses kontrollgrupiga said ärevushäirega patsiendid kõrgemad skoorid ärevustundlikkuses ja neurootilisuses, ning madalamad skoorid ekstravertsuse, avatuse ja elamustejanu skaalal. Antud tulemused ilmnesid nii enese kui lähedase antud hinnangutes. Söömishäirega patsiendid said võrdluses kontrollgrupiga kõrgemad skoorid ärevustundlikkuses ja  neurootilisuses, aga madalamad skoorid impulsi kontrollis; meelekindluse, ekstravertsuse ja elamustejanu skaalal enese ja lähedase antud hinnangud lahknesid. Tulemused viitavad lähedaste antud hinnangute olulisele söömishäiretega inimeste isiksuseomaduste hindamisel.