Magistritöö ajakirjanduse erialal 2002

Jrk. Nimi Teema
1 Tiit Hennoste Uudise käsiraamat. Kuidas otsida, kirjutada, toimetada ja serveerida ajaleheuudist*
* Kaitses eksternina.
Last Updated on 17.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee