Bakalaureusetööd ajakirjanduse erialal 2002

Jrk. Nimi Teema Juhendaja
1 Hagani Gayibli Foto muutumine kujunduselemendina ajalehes Postimees 1993. ja 1998. aastal Roosmarii Kurvits
2 Olesja Grinko Venemaa ajalehed Eesti omariiklusest. 1990, 1994, 2000 Marju Lauristin, Epp Lauk
3 Hannes Hamburg Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia käsitlus Äripäevas ja Eesti Päevalehes Maarja Lõhmus
4 Sten Hansson Auditooriumi maksimeerimine. Eesti telekanalite saatekavade planeerimisest 2000/2001 hooajal Peeter Vihalemm
5 Risto Kukk Ajakirjanduse mõjutatus meditsiiniärist Halliki Harro
6 Urmo Kübar Kodanikuühiskonna häälekandja Foorum tekstide vastuvõtt Peeter Vihalemm
7 Kertu Ruus Kodanikuühiskonna väärtused häälekandjas Foorum Peeter Vihalemm
8 Liina Vahemets Ajakirjandustudengite motivatsioon ja arvamus ajakirjanike elukutsest Epp Lauk
9 Manona Visnapuu Tarbijaajakirjanduse väljakujunemine ja areng Eestis Halliki Harro

Last Updated on 17.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee