TÜ Sotsiaalteaduskonna sotsiaaltöö 2002 aasta magistritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Monica Lõvi Nägemispuudega inimeste tööhõivest Eestis Jüri Kõre
2 Dagmar Narusson Aktiivraviasutuste sotsiaaltöötajate funktsioonid ja tegevused Dagmar Kutsar
3 Jaanus Saar Kuritegevuse laienemisele mõju avaldavad sotsiaalsed tegurid Dagmar Kutsar
4 Reeli Sirotkina Üle 75-aastaste hooldekodu klientide elukvaliteet kolme hooldekodu näitel Riina Kiik
5 Maie Asur Noore maapere arenguprobleemid Vastse-Kuuste vallas Dagmar Kutsar

Last Updated on 25.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee