TÜ Sotsioloogiaosakonna magistritööd 2002 kevadel

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Leif Kalev Sotsiaalne kapital: mõiste, viljakus ja suhe teiste kapitalikäsitlustega Mikk Titma
2 Kersti Kõiv Haridus kui eluteed mõjutav tegur: kahe põlvkonna näitel Mikk Titma
3 Ragne Kõuts Riikluse tõlgendusskeemid Eesti ajakirjanduses enamuse-vähemuse suhete taustal Marju Lauristin, Triin Vihalemm
4 Signe Schulz Eesti sotsiaalne struktuur läbi erinevate põlvkondade Mikk Titma
5 Denis Trapido Sissetulekute kujunemine siirdeühiskonnas 1960. aastate keskel sündinud põlvkonna näitel Mikk Titma

Last Updated on 17.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee