TÜ Sotsiaalteaduskonna semiootika 2002 aasta magistritööd

Autor Teema Juhendaja
Inga Dorofejeva Tervise edendamise diskursus Eestis: 1995 - 1998 aastate tervist edendavad projektid Jaanus Harro Peeter Torop
Kaie Kotov Semiosfäär, diagramm, intersemioosis. Mudelid visuaalses kommunikatsioonis Peeter Torop
Elin Sütiste  Comparing translations: three approach-related studies of translations from Japanese literature Peeter Torop

Last Updated on 25.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee