TÜ Sotsiaalteaduskonna semiootika 2002 aasta bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Kati Lindström Pärastsõjaaegne eesti haiku: kommunikatsioon, kujundid, maastik Mihhail Lotman
2 Carol Ojasoo Puude tundmisest ja nimetamisest Eesti kooliõpilastel Kalevi Kull
3 Mari Peegel Semiootika representatsioonid eesti meedias Silvi Salupere
4 Katrin Valge Troobid Jüri Üdi ja Juhan Viidingu luules ("Selges eesti keeles" ja "Juhan Viidingu luulet") Mihhail Lotman

Last Updated on 25.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee