Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas kaitstud tööd 2002

Jrk. Nimi Teema Juhendaja
1 Maie Kiisel Kogukonnapõhine sotsiaalturundus teadliku prügikäitumise kujundamisel Triin Vihalemm
2 Krista Männa Kommunikatsioon projekti-organisatsioonis Regio geoinfo osakonna näitel Kaja Tampere
3 Siim Männik Tarbimise representeerimine Eesti trüki-meedias aastatel 1989-2001 (“Postimehe” ja “Eesti Ekspressi” näitel) Margit Keller
4 Katre Ratassepp Organisatsioonisisene kommunikatsioon ja töörahulolu (“Ehitusmaailma” näitel) Kaja Tampere
5 Age Siemann Küsimustiku rakendamine kommunikatsioonikliima uurimisel ülemus-alluv suhetes Kaja Tampere, Maaja Vadi
6 Anu Vares Ministeeriumi kommunikatsiooni-strateegia loomine (Keskkonnaministeeriumi näitel) Marju Lauristin
7 Karmo Velling Integratsioonikampaaniate efektiivsus “Palju toredaid inimesi” ja ”Naeratusest algas sõprus” näitel Triin Vihalemm
8 Maarja Ülper Riigilt lähtuva kommunikatsiooni osa väikeettevõtluse arendamisel KajaTampere
9 Tex Vertmann E-demokraatia arenguvõimalustest Eestis (portaali TOM näitel) Marju Lauristin

Last Updated on 17.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee