Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna magistritööd politoloogia osakonnas 2002
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Alar Kilp Religion Enters Politics: the Process of Politization of Religious Issues in Four Post-Communist Countries. Evald Mikkel
2 Kaili Roopalu Parteide arvu ja suurima partei suuruse suhe parlamentides. Rein Taagepera
Last Updated on 23.06.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee