Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna bakalaureusetööd politoloogia osakonnas 2002
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Birgit Aaskivi Presidendi tasakaalustatud vetokasutus -- Eesti 1992-2001 Evald Mikkel
2 Raul Allikivi Predominantse parteiga režiimi mõju majandusarengule: Jaapani näide. Allan Sikk
3 Tarmo Heinsar  Erapooletus julgeolekupoliitikana: Rootsi, USA ja Eesti näitel. Rein Toomla
4 Sven Illing E-demokraatia: interneti mõju infoga varustamisele ja poliitilisele kommunikatsioonile Eesti näitel. Vello Pettai
5 Arja Kiljunen Referendum -- a Strategic Instrument for Political Parties of Finland, Norway and Sweden to Ensure Political Goals: Comparative Analysis. Jüri Ruus
6 Kaari Kivikas Venemaa geopoliitilise mõtte mõju Venemaa välispoliitikale aastatel 1991-2001. Eiki Berg
7 Annika Kool Regioonid Euroopa Liidu mitmetasandilises valitsemises -- Saksamaa ja Austria liidumaade näide. Eiki Berg
8 Siim Krispin Foreign Influence on Democratisation in Multi-Ethnic Countries: Cases of Turkey and Macedonia. Rein Taagepera
9 Kadri Kukk Mission Impossible: Adaption of International Women’s Human Rights Norms into Muslim Society. Hans-Petter Svege, Allan Sikk
10 Tõnis Leht Musta Aafrika konfliktide kommertsialiseerumine ja pikenemine. Vello Pettai
11 Kaarel Mikkin The Significance of Economic Globalisation for Economic Development and the Distribution of Wealth Among Groups and Societies. Problems and Solutions. Hans-Petter Svege
12 Erik Moora Keskkonnakaitseideoloogia tee Eesti kohalikku poliitikasse. Tartu, Viljandi näitel. Vello Pettai
13 Piia Paasma Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu: Eesti 1995-2002 poliitilis-institutsionaalsete teooriate taustal. Raivo Vetik
14 Victoria Punga Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon kui tõhus kontrollmehhanism. Vello Pettai
15 Rait Rodi Huvigrupid Eesti poliitikas. Ametiühingute näide. Rein Toomla
16 Tõnis Saag Konflikti vältimise eeldused ideoloogiliselt lõhestatud riikide taasühinemisel: Vietnamist Koreani. Rein Toomla
17 Katre Sakala Eesti ja vene poliitiliste jõudude koostöö võimalikkus kohalikul tasandil. Jõhvi, Pärnu ja Tallinna näited. Rein Toomla
18 Peeter Taim Kolmas sektor Tartus ja Tamperes. Rein Ruutsoo
19 Veronika Talviste UNHCR and NGOs Performance in International Humanitarian Crises: the Kosovo Refugee Emergency. Hans-Petter Svege
20 Kadri Vilder Parteidevaheline võitlus postkommunistlikes riikides: Balti riikide näide. Evald Mikkel
Last Updated on 06.12.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee