Psühholoogiaosakonna rakendusmagistrprojektid 2002 aasta kevadsemestril

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Lemme Haldre Õigusrikkujate tüdrukute psüühilised probleemid ja treeningprogrammi väljatöötamine Eve Kikas, Dagmar Kutsar
2 Kadri Järv Eelkooliealiste ja algklasside laste tavaettekujutused lahustumisest Eve Kikas
3 Elen Kihl Alkoholi tarvitamise küsimustiku loomine Aleksander Pulver
4 Liina Sema  Sclerosis Multiplex’i diagnoosiga inimeste rehabilitatsiooniks vajaliku neuropsühholoogilise testipatarei adapteerimine Maie Kreegipuu, Aleksander Pulver, Katrin Gross-Paju

Last Updated on 01.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee