TÜ Psühholoogiaosakonna 2002 aasta bakalaureusetööd

  NIMI TEEMA  Juhendaja
1 Aet ALTTOA DOPAMIINERGILISE JA KOLETSÜSTOKINIINERGILISE NÄRVIÜLEKANDE OSAST UUDISTAVA KÄITUMISE REGULATSIOONIS Jaanus Harro
2 Elis AUNASTE  TAGASISIDE MÕJU TESTITAVATE EMOTSIONAALSE AKTIVATSIOONI DÜNAAMIKALE  Aavo Luuk
3 Arma EENSALU VÄLTIVA ISIKSUSHÄIRE UURIMINE RAHVUSVAHELISE ISIKSUSHÄIRETE INTERVJUU SÕELKÜSIMUSTIKU ABIL Maie Kreegipuu
4 Triinu HÕBEJÄRV ILUKIRJANDUSLIKU TEOSE PEATEGELASE RETSEPTSIOON TÕNU ÕNNEPALU ROMAANI "PIIRIRIIK" NÄITEL Maie Kreegipuu Rein Veidemann
5 Inga IGNATJEVA VÄGIVALLARISKI HINDAMINE PAARISUHTES Tiina Kompus Kaia Kastepõld-Tõrs
6 Maiken JAANISK ISIKSUSEOMADUSTE ISEÄRASUSED JA VERELIISTAKUTE MONOAMIINIDE OKSÜDAAS-B (MAO-B) AKTIIVSUS SÖÖMISHÄIRETE PUHUL Jaanus Harro Jüri Allik
7 Kei KARLSON LIIKUMISPUUDEGA INIMESTE SUBJEKTIIVNE HEAOLU JA ENESEHINNANG  Olev Must
8 Kristjan KASK THE DESCRIBING ABILITY OF CHILD AND ADOLESCENT EYEWITNESSES Tiia Tulviste
9 Marju KOOR SOOLISED ERINEVUSED EESTI LASTE MORAALSES ORIENTATSIOONIS Tiia Tulviste
11 Mari LUOTO EESTI ÜLIÕPILASTE HOIAKUD HOMOSEKSUAALSUSE SUHTES Maie Kreegipuu
10 Hendrik LUUK LOCUS COERULEUS'E DENERVATSIOONI MÕJU DOPAMIINI VABANEMISELE NUCLEUS ACCUMBENS'IS Jaanus Harro Riina Häidkind
12 Jari MESKANEN THE FLYNN EFFECT: ESTONIAN CASE Olev Must
13 Tanel MÄLLO KORTIKOTROPIINI VABASTAVA FAKTORI 1-ALATÜÜPI RETSEPTORI SELEKTIIVSE ANTAGONISTI CP-154,526 PIKAAJALISE MANUSTAMISE MÕJU ROTI UUDISTAVALE KÄITUMISELE NING FRONTAALKOORE MONOAMIINIDE SISALDUSELE Jaanus Harro
14 Nina NIEMELÄINEN EFFECTS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT ON THE ADJUSTMENT OF FINNISH STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF TARTU Aune Valk
15 Ivi NIINEP KORTISOOLI, PROLAKTIINI JA KASVUHORMOONI ERITUMINE FÜSIOLOOGILISE STRESSI MÕJUL DEPRESSIIVSETEL PATSIENTIDEL Jaanus Harro Evelyn Kiive
16 Kätlin PEETS AGGRESSION AND VICTIMIZATION IN CLASSROOM ACCORDING TO DIFFERENT TYPES OF RATINGS. AGGRESSION AND RELATIONSHIP WITH PARENTS Eve Kikas
17 Mari-Anne PHILIPS ROTTIDE SOTSIAALNE KÄITUMINE JA SEROTONIINI METABOLISM FRONTAALKOORES Jaanus Harro
18 Liina PUUSEPP PSYCHOLOGICAL FACTORS IN ABORTION Tiia Tulviste Dagmar Kutsar
19 Maria SEEBLUM PÕHIKOOLI ÕPILASTE TEADMISED AIDSIST JA SELLE RISKIFAKTORITEST Eve Kikas
20 Pille STRAUSS SPASTILISE DIPLEEGIAGA LASTE KOGNITIIVSED VÕIMED Eve Kikas Aaro Toomela
21 Agnes TARO NOORUKITE AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUPROBLEEMIDE HINNANGUSKAALADE ADAPTEERIMINE: NOORUKI JA LAPSEVANEMA VORMID Katri-Evelin Esop
22 Andres VALK ATRIBUTSIOONE VÄLJENDAVAD VERBID JA NENDE MUUTUMINE AJAS Olev Must
23 Annika VELDRE ANONÜÜMSUS ABISTAMISSUHETES: INTERNETIPÕHISE NÕUSTAMISE SPETSIIFIKA PROJEKTI "X" PÕHJAL Olev Must

Last Updated on 06.07.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee