Tartu Ülikooli 2002 aasta Sotsiaalteaduskonna magistritööd
 

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond (SOZU) Doktoritööd!

Avaliku halduse osakond (SOAH)

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakonna teadusmagistrid ja rakendusmagistrid (SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond (SOSS) Doktoritöö!