Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna 2002 aasta kevadsemestri bakalaureusetööd
 
 

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond (SOZU)

Avaliku halduse osakond  (SOAH)

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakonna bakalaureuse ja diplomitööd  (SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond (SOSS)