Alkoholi tarvitamine ja sellega seotud probleemid ning häired on aktuaalsed kogu ühiskonnas ja keerulised kliinilises praktikas. Magistriprojekti eesmärgiks oli luua eestikeelne küsimustik, mis mõõdaks alkoholi tarvitamist ja sellega seonduvaid probleeme.  Samuti adapteeritakse töös kahte enam kasutatud alkoholi sõeltesti CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye opener) ja AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), kirjeldatakse nende psühhomeetrilisi omadusi ja kasutamise valdkondi. Uurimuses osalesid alkoholsõltuvusega patsiendid ja Eesti kaitseväe ajateenijad ja ohvitserid. Loodi eestikeelne alkoholi tarvitamise küsimustik (ATK), mis koosneb 15 väitest . Seda on kerge täita ja skoorida. Küsimustik sobib kasutamiseks nii esmatasandi arstiabis kui psühhoteraapias. Samuti osutusid kasutamiseks sobivateks CAGE ja AUDIT eestikeelsed testid.