Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna lõputööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Arujärv Maarja-Liis Poliitika konstrueerimine Eesti päevalehtedes 1995-2001 Peeter Vihalemm
2 Ehand Epp Tegijad ja teemad Eesti raadio -ja teleuudistes ‘2001 Maarja Lõhmus
3 Hallik Airi Maakonnalehtede areng 1990ndatel aastatel ja tulevikuperspektiiv Peeter Vihalemm
4 Kallas Riina Eesti Päevalehe juhtkirjade informatsioonilis-loogiline struktuur ja arusaadavus Peeter Vihalemm
5 Laaneots Annela Maaelu ja maainimesed Eesti päevalehtedes 1997 ja 2000 Peeter Vihalemm
6 Lääne Madli Naisteajakirja Stiil püsilugejate üldised väärtushinnangud ja ootused ajakirjale Barbi Pilvre
7 Normet Mart Eesti koomiks eesti ajakirjanduses 1990ndatel aastatel Roosmarii Kurvits, Tiit Hennoste
8 Pesti Mele Üleminekuaja võitjate ja kaotajate representatsioon ajalehesPostimees aastail 1999-2001 Peeter Vihalemm
9 Pärl Õnne Raadio 4 Eesti venekeelsel meediamaastikul Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus
10 Rammo Alari Turunduskommunikatsiooni roll Eesti Päevalehe tegevuses Margit Keller, Halliki Harro
11 Tamm, Margit Poliitilise karikatuuri areng eesti ajakirjanduses aastatel 1905-2000 Halliki Harro
12 Tchassovskaia, Bella Eesti temaatika venekeesetes ajalehtedes 1930. aastatel Epp Lauk
13 Vaarik Daniel Valitsuskommunikatsioon ja ajakirjanduse hinnangud sellele 2001 aasta algul Peeter Vihalemm
14 Vaniko, Maio Kultuuriajakirjanduse nõukogustamise ja kontrollimise algus Eestis: “Sirbi ja “Vasara” näitel Epp Lauk

Last Updated on 09.10.01
Name: ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee