Sotsiaalpoliitika õppetooli 2001 aasta bakalaureusetööd

Jrk. NIMI TEEMA Juhendaja
1 Avastu Kaire Kaassõltuvate naiste eneseabigrupid Eestis Jüri Kõre, Ann Seilenthal
2 Einasto Riina Depressiivsete eakate sotsiaalse toetuse struktuur Riina Kiik
3 Gutmann Ronald Kliinilise sotsiaaltöö võimalused perekonna vajaduste hindamisel ühe perekonnaliikme haigestumisel Marju Selg
4 Knuut Maris Eesti sotsiaalpoliitika võrdleva sotsiaalpoliitika kontekstis Riina Kiik
5  Laats Toomas Kohaliku omavalitsuse roll riiklikus sotsiaal-poliitikas (Tartu maakonna omavalitsuste sotsiaal-teenuste turu näitel) Jüri Kõre
6  Lepvalts Raine Töötute ja majanduslikult mitteaktiivsete isikute reintegreerumine tööjõuturule Dagmar Kutsar
7  Maiste Katrin Läbipõlemissündroomi esinemine sotsiaal-hooldajatel Tartu linna ja maakonna lastekodude, üld- ja erihooldekodude hooldajate näitel Riina Kiik S.Põldvere
8  Muuga Kai Mõisted ja nende olulisus sotsiaaltöö kontekstis Riina Kiik
9  Nurk Kaia Sotsiaaltöö hindamine. Eesti riikliku hoolekande-programmi Tartu maakonna 2000.a. projektide hindamine Riina Kiik
10 Puškin Karin Väikelaste emade riiklik sotsiaalne kaitse Eestis Mare Ainsaar, Gaabriel Tavits
11 Rahuoja Tiiu Sotsiaaltöö iseseisva teadusena Riina Kiik
12 Saar Külle Sotsiaaltöö kvaliteet ja selle hindamine klienditöö näitel Riina Kiik
13 Siemer Katri Psüühilise erivajadusega inimeste tööhõive võimalustest Tallinna näitel Riina Kiik, Reeli Sirotkina
14 Siirus Riina Võrgustikutöö Tartu linna eakate avahoolduses Riina Kiik
15 Sikk Pille Avaliku ja kolmanda sektori suhted Tartu linnas Riina Kiik
16 Toome Jaanika Eesti noorsootöö hetkeseis Tartu linna noorte pilgu läbi Judit Strömpl
17 Tralla Sirli Toimetulekutoetus minimaalse sissetuleku tagajana Eestis Euroopa Sotsiaalharta kriteeriumite põhjal Riina Kiik
18 Tuvi Triinu Vabatahtlik sotsiaaltöö laste ja noortega Tartu maakonnas Riina Kiik
19 Valdaru Kert Uimastipreventsioon ja selle erinevad tasandid Eestis Riina Kiik
20 Vatman Marika Lastega perekond kui sotsiaaltöö sihtgrupp Marju Selg

Last Updated on 16.07.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee