Sotsioloogiaosakonna magistritööd 2001 aasta kevadsemestril
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Meeli Murašov Majanduslik seisund ja indiviidi heaolu: töötus kui heaolu riskitegur elutingimuste uurimuse näitel Dagmar Kutsar
2 Veiko Paalandi Eluorientatsioonide dünaamika kahe Eesti põlvkonna näitel Mikk Titma
3 Kairi Kõlves Sotsiaalne integratsioon ja elusündmused suitsiidiprotsessis Airi Värnik
Last Update: 07.06.2001
Name: ESTA
E-mail: socarch@psych.ut.ee