Sotsioloogiaosakonna 2001 aasta bakalaureusetööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Aas Kadri Kasvupere mõju peresündmuste toimumisajale Liina-MaiTooding
2 Jaanus Eva-Liisa Organisatsiooniteooria mõnede aspektide rakendamise võimalusi Eesti ühiskonna uurimisel Mikk Titma
3 Kabun Kait Soolise võrdõiguslikkuse mõõtmisest töö- ja pereelu ühitamise valdkonnas DagmarKutsar
4 Kindel Hanno Eesti elanike tarbimiskäitumine  Kadri Koreinik
5 Kokkarinen Hans Eesti graffiti Judit Strömpl
6 Lager Lassi Kaotamise põhjusi "võitjate põlvkonnas" Mikk Titma
7 Lillipuu Elo Sotsiaalne reklaam madala ühiskondliku usalduse kontekstis Maanteeameti 2000.a. Sebra-kampaania näitel  Triin Vihalemm
8 Mari Mäesalu Noorte tööpuudus: põhjused ja võimalikud lahendused  Avo Trumm
9 Nigul Annika Vaba aja orientatsioonid ja tarbimisajakirjade lugemine  Peeter Vihalemm
10 Poolakese Angela Tööga rahulolu ja seda mõjutavad tegurid Eestis 1970.aastate keskpaigast tänapäevani Rein Murakas
11 Pärn Tõnu Tartu Ülikooli ja Eesti Põllumajandusülikooli sisseastujate piirkondlik päritolu Rein Murakas
12 Pärtelpoeg Liis Tööjõud ja sellega seonduvad probleemid Eesti erinevate regioonide ettevõtetes Tartu, Lääne-Viru ja Räpina ettevõtlusuuringute alusel Rein Murakas
13 Randlane Marju Sotsioloogiline küsimustik kui kommunikatiivne sündmus Mikk Titma
14 Tammpuu Piia Mitte-eestlaste integratsiooniprotsessi representatsioon Eesti trükimeedias 1999-2000 Lauristin Marju
15 Trapido Denis Prediction of Success in Post-Communist Societies:Evidence from Latvia and Estonia  Mikk Titma
16 Uustalu Arvi Kuriteoohvrite hoiakud ja suhtumine politseisse ? viktimoloogiline analüüs Henn Käärik

Last Updated on 02.06.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee