Semiootika ja kulturoloogia eriala bakalaureusetööd 2001

Jrk Autor Teema Juhendaja
1 Belova Ljudmila 24. veebruari kajastavate artiklite diskursiivne analüüs (vene keeles) Peeter Torop
2 Grigorjeva Jelena Võimu mudeli kujutamine kirjanduses: Abram Tertzi (A.D.Sinjavski) jutustuse "Ljubimov põhjal (vene keeles) Peeter Torop
3 Kruusman Kristo Regilaulu 'ruumi' ülesehitusest Silvi Salupere
4 Kulikova Anna Sotsioloogili uurimusi käsitlevate publikatsioonide diskursus Eesti ajakirjanduses (vene keeles) Peeter Torop
5 Kulikova Maria Sandro Botticelli "Primavera" ajastu filosoofilis-kunstiliste ideede valguses (vene keeles) Jelena Grigorjeva
6 Niitra Mari Loomad eesti lastekirjanduses Silvi Salupere
7 Paulus  Ave Inanna  mütologeemi paradigmast Avramets Irina
8 Priimägi Tristan Montaazh filmikunstis Silvi Salupere
9 Väli Hanna Pildilisest ja sõnalisest infost raamatu esikaanel: kuidas esikaas representeerib raamatut Peeter Torop
10 Verenitš Vadim Õigussemiootika: normatiivsus ja narratiivsus Peeter Torop
11 Viktorova Jevgenia The Notion of Boundary in the Works of Mikhail Bakhtin and Yuri Lotman Peeter Torop

Last Update: 07.06.2001

Name: ESTA

Email: socarch@psych.ut.ee