Avalikussuhete ja teabekorralduse magistritööd 2001

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Jagomäe Inga Teadmusjuhtimise rakendamise võimalustest Eesti Vabariigi Majandusministeeriumi näitel juhendaja prof M.Lauristin

Last Updated on 22.10.01
Name: ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee