Avalikussuhete ja teabekorralduse bakalaureusetööd 2001

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Liiv, Jane-Liina Organisatsiooni kommunikatsioon Tallinna Linnavalitsuse näitel Peeter Vihalemm
2 Võrk, Elo Organisatsioonikliima Tallinna Linnavalitsuse näitel Peeter Vihalemm
3 Sink, Marrit Integratsioonipoliitika kommunikeerimine 1997 - 2001 Marju Lauristin
4 Luha, Kersti Lobby Eestis. Eesti Vabariigi Tulumaksuseaduse muutmise näitel Marju Lauristin
5 Heide, Küllike Muutused Isamaaliidu kaubamärgi identiteedis aastatel 1995-2000  Margit Keller
6 Laanes, Elina Sack bei Revali õlle märgilise väärtuse kujunemine Margit Keller
7 Laansoo, Karin Erahariduse konstrueerimine Eesti trükimeedias 1998-2000 Rocca al Mare Kooli näitel Margit Keller
8
Mälberg, Mari-Liis Sisekommunikatsioon Majandusministeeriumis
Kaja Tampere
9
Vengerfeldt, Pille Power, Praise and Punishment in Cybercommunities Marju Lauristin

Last Updated on 22.06.01
Name: ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee