TÜ Politoloogiaosakonna magistritööd

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Aap Neljas Uni-multipolaarne maailmakord ja USA välispoliitika kujunemine 1990. aastatel. Kaido Jaanson
2 Heli Reinberg-Rits Parlamendi ja parlamendi komisjoni roll riigi poliitika kujundamisel - Eesti näide Vello Pettai, Jüri Ruus
3 Allan Sikk Stabilisation of Post-Communist Party Systems. Rein Taagepera
4 Anneli Tarkmeel The Values of the Local Elites in Post-Communist Democratisation: The Case of Estonia. Jüri Ruus
5 Viljar Veebel Ülekandumistõrge Euroopa integratsiooniprotsessis. Eiki Berg

Last Updated on 05.02.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee