TÜ Politoloogiaosakonna lõputööd 2001

Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Mart Arop Panarabismi areng 20. sajandi teisel poolel Rein Taagepera
2 Veiko Asu Suhteturunduse kasutamine parteide edustamisstrateegias Mait Miljan, Rein Toomla
3 Rainer Fogel Vene Föderatsiooni riiklikud julgeolekukontseptsioonid ja sõjalised doktriinid. Võrdlev analüüs. Rein Toomla
4 Kadri Juškin  Democratic Dimensions of Administrative-Territorial Reform. The Case of Estonia from the Perspective of Local Democracy. Jüri Ruus
5 Kai-Helin Kaldas Sõjalise koostöö tulevik: Balti näide A. Kasekamp
6 Annukka Kataja Northern Dimension: as a Strategy for a Small Nation State Finland to Survive. Hans Petter Svege
7 Juhan Lepassaar Effective Operating within the European Union: National Co-Ordination of EU Affaires. Hans Petter Svege
8 Elina Luoma The Fight for Subsistence: The Chipko Movement in India and the Green Belt Movement in Kenya as Ecofeminist Case Studies Evald Mikkel
9 Ene Must Baltic Sea Region and Northern Dimension - Competing Region-Building Projects? Eiki Berg
10 Peep Purje Valimistulemuste volatiilsus uute ja küpsete demokraatiate puhul. Rein Taagepera
11 Kristo Põllu Riigipea roll parlamentaarse riigi välispoliitikas Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi näitel. Andres Kasekamp 
12 Heiko Pääbo Väikeriigi välispoliitilise identiteedi kujundamine: Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi 1990. aastate näitel. Vello Pettai
13 Sigrid Ester Tani Julgeolekugarantiid Balti riikidele. Rein Toomla
14 Sven Tarn Kollektiivse protesti ilmingud Eestis 1996-2000. Rein Ruutsoo
15 Jarmo Tuisk Lääne-Euroopa parteide organisatsioon ja stabiilsus. Rein Taagepera
16 Taavi Tuisk Väikeriikide kaitsestrateegiad. Soome ja Taivani näide. Rein Toomla
17 Katrin Uba The Factors Determining the Degree of Social Capital in South America. Hans Petter Svege
18 Tanel Vallimäe Rahvusideoloogia arengutendentsid Euroopa integratsiooniraamistikus. Šotimaa ja Walesi rahvusparteide näide. Vello Pettai

Last Updated on 05.02.2002
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee