Psühholoogiaosakonna magistritööd 2001 aasta kevadsemestril
Jrk.
Autor
Teema
Juhendaja
1 Evi Mõttus Kooliedukuse prognoosimine visuaal-ruumiliste ja verbaalsete võimete Eve Kikas & Aaro Toomela
2 Hillar Saul The impact of school-learned knowledge on the development of logical reasoning and theoretical concepts Eve Kikas
3 Kristina Seepter Mõtlemistüüpide, vaimsete võimete, isiksuse omaduste, kollektivismi ja toimetulekustiilide seosed ajateenistuse edukusega Eesti kaitseväes Aaro Toomela
4 Aave Hannus Developmental change in visual search, motor coordination and general intellectual ability in school-age Anu Realo & Jüri Allik
5 Evelyn Kiive Platelet monoamine oxidase activity in association with childhood aggressive and hyperactive behaviour, smoking alcohol and illicit drug use Jaanus Harro
Last Update: 07.06.2001
Name: ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee