Psühholoogiaosakonna doktoritööd 2001 kevadsemestril
Jrk. Autor Teema Juhendaja
1 Anneli Kolk Cognitive development of children with non-progressive unilateral brain lesion Peeter Tulviste Jüri Allik
2 Aune Valk Etnilise identideedi kaks aspekti: uhkus ja eristamine Tiina Talvik Jüri Allik
Last Update: 17.06.2001
Name: ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee