Tartu Ülikooli 2001 aasta Sotsiaalteaduskonna magistritööd
 

Ajakirjanduse ja massikommunikatsiooni osakond (SOAJ)

Avaliku halduse osakond (SOAH) Doktoritööd!

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakond (SOPH) Doktoritööd!

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia osakond (SOSS)