Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna 2001 aasta kevadsemestri bakalaureusetööd
 
 

Ajakirjanduse ja massikommunikatsiooni osakond (SOZU)

Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond (SOAH)

Eripedagoogika osakond (SOEP)

Politoloogia osakond (SOPL)

Psühholoogia osakond (SOPH)

Semiootika osakond (SOSE)

Sotsioloogia osakond (SOSS)