Monoamiinide oksüdaasi aktiivsus vereliistakutel: seosed lapseea agressiivse ja hüperaktiivse käitumise, suitsetamise, alkoholi jaillegaalsete uimastite tarvitamisega Monoamiinide oksüdaas (MAO) on närvisüsteemi monoamiinseid virgatsaineid lagundav ensüüm. Selle ensüümi aktiivsus vereliistakutel on tuntud kindlate iseloomuomaduste ja käitumiseelistuste korrelaadina täiskasvanutel, vähem on teada vereliistakute MAO aktiivsuse ja käitumise seostest lastel. Madalat vereliistakute MAO aktiivsust on seostatud selliste iseloomuomadustega nagu impulsiivsus, ekstravertsus ja elamustejanu. Suhteliselt hiljuti on leitud, et suitsetamine vähendab MAO aktiivsust. Sellele faktile pole enamik varasemaid MAO aktiivsuse ja isiksusealaseid uurimustöid tähelepanu pööranud. Magistritöös uuritakse vereliistakute MAO aktiivsuse seoseid 9- ja 15- aastaste laste agressiivse ja hüperaktiivse käitumise, suitsetamise, alkoholi ja illegaalsete uimastite tarvitamisega. Vereliistakute MAO aktiivsus määrati 1129 9- ja 15-aastasest lapsest koosneval juhuvalimil radioensümaatilisel meetodil. Hinnangud laste agressiivsuse, motoorse rahutuse ja keskendumisraskuste kohta saadi õpetajatelt, andmed laste suitsetamise, alkoholi ja illegaalsete uimastite tarvitamise kohta koguti anonüümsete küsimustikega.