Eripedagoogika osakonna bakalaureusetööd 2001

Jrk Autor Teema Juhendajad
1 Aruots, Marge  Eesti perede arvamused HEV laste õppekorraldusest.  Ants Reinmaa 
2 Friedenthal, Eneli  Kurtide ja kuuljate kehakeele erinevused.  Regina Toom 
3 Jõgisuu, Jana  Õpetajad ja õpetajatöö gümnaasiumiõpilaste hinnanguis. Ants Reinmaa 
4 Kreegimäe, Kaspar  Režiimse erikooli õpilaste käitumismalli eelistused kujuteldavates probleemsituatsioonides. Jaan Kõrgesaar 
5 Kuusk, Kadri  Tavakooli 6.-8. klassi õpilaste eneseesitlus kujuteldavates probleemsituatsioonides: nooruki ja õpetaja hinnangu võrdlus. Anne Õuemaa 
6 Leppik, Birgit  Pimekurtide õpetamine ja toimetulek Eestis.  Viive Neare 
7 Murekas, Evely  Õpetaja toimetulek õppetundi segava käitumisega põhikoolis.  Jaan Kõrgesaar 
8 Põld, Kristiina  Kriminaalhooldusametnike suhtumine oma töösse (Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna näitel). Jaan Kõrgesaar 
9 Sepp, Kristiina  Lastekodus kasvanute sotsiaalne iseseisvumine.  Ants Reinmaa 
10 Sipelgas, Kätlin  Tavakooli edutute laste sotsiaalse arengu taust.  Viive Neare 
11 Sooäär, Annika  Matemaatika standardiseerimata ainetest tavakooli II ja III klassile.  Ene Viitar 
12 Tammetalu, Anneli  Puudega laste perede toimetulek ja rehabilitatsioonivõimalused Sillamäel.  Viive Neare 
13 Tobreluts, Kristina  Arenduslike erivajadustega laste varajase korrigeerimise võimalused Põlvamaal. Viive Neare 
14 Tooma, Aster  Puudeta õnnaste vajadused puudega lapse peres.  Jaan Kõrgesaar 
15 Ude, Jane  Töö alaealiste seadusrikkujatega Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonnas. Jaan Kõrgesaar 
16 Vikat, Helen  Erikooli lõpetanute käekäik.  Ants Reinmaa 

Last Updated on 25.07.2001
By ESTA
Email: socarch@psych.ut.ee